Fra idé til løsning:

Sensorik4.0®

Sensorløsninger for applikasjonene til Industri 4.0

Sensorik4.0® – fremtidens generasjon av sensorer

Den generelle visjonen til Industri 4.0

Den generelle visjonen til Industri 4.0

Industri 4.0 betyr sammenkobling av komponenter, maskiner og anlegg med mål om å minimere informasjons- og medietomrom, optimalisere prosesser samt spare verdifulle ressurser. Denne visjonen trenger nye komponenter som legger til rette for intelligent kommunikasjon og integrering – for Pepperl+Fuchs er dette Sensorik4.0.
Sensorik4.0® for Industri 4.0

Sensorik4.0® for Industri 4.0

Sensorik4.0 omdefinerer begrepene identitet, kommunikasjon og intelligens. Sensoren registrerer opprinnelse og mål automatisk. Kommunikasjon skjer på et nytt, serviceorientert og universelt språk. Innsamlede data settes opp spesifikt for å tilby størst mulig fordeler til den respektive mottakeren.
Skybasert informasjon øker effektiviteten

Skybasert informasjonstilgang

Ubrukte data som tidligere ble behandlet på kontrollnivå, overføres nå til skybaserte lagringssystemer med Internett-tilkobling. Dette gir brukerne tilgang til disse verdifulle dataene uansett hvor de er og hvilken bedrift de jobber fra. Plassering er ikke lenger et problem, og informasjonstilgangen forbedres i vesentlig grad.

 

Mer data for økt effektivitet

Mer data for økt effektivitet

Mer sanntidsdata fra sensorer og betjeningsenheter på nettverket gir nye muligheter for å optimalisere prosesser og anlegg. Behandlingen, tolkningen og visualiseringen av prosess- og statusdata i de mest mangfoldige programvaresystemene er et av fokusområdene til Sensorik4.0.

Sensorik4.0: Baner vei for Industri 4.0

Pepperl+Fuchs forstår at Sensorik4.0 er en pioner for den fjerde industrielle revolusjonen, fordi den leverer de nødvendige dataene. Et godt eksempel for Sensorik4.0 er fotocellen R100. Denne smarte sensoren brukes også ved Pepperl+Fuchs-anlegget i Berlin. Takket være IO-Link-grensesnittet gir R100 muligheten for kommunikasjon helt ned på sensornivå – og gir dermed muligheten for et fullstendig tilkoblet anlegg.

Industri 4.0 anvendt i Solutions Park


Sensorik4.0® fra Pepperl+FuchsData som samles av sensorer og betjeningsenheter utgjør basen for et omfattende nettverk av maskiner og andre objekter. Vi trenger innovative løsninger for å hente ut potensialet til dette Tingenes internett, løsninger som utnytter kommunikasjonsmulighetene til moderne industrisensorer.

Med Solutions Park bringer Pepperl+Fuchs sin tilnærming til Industri 4.0 til messer: prosess- og statusdata fra sensorer og betjeningsenheter gjøres tilgjengelige via interne eller eksterne IT-systemer. Med disse dataene kan IT-systemer kalkulere visualiseringsfunksjoner, utarbeide modellbaserte optimaliseringsprosedyrer og planlegge behovbaserte, forebyggende vedlikeholdsprosesser.

Du kan få vite mer om løsningene vi har utviklet i tett samarbeid med IT-firmaer, og de klare fordelene og forbedringene de vil føre med seg i fremtiden.
Neoception GmbH – det nye datterselskapet til Pepperl+Fuchs

Tenk digitalt, tilfør verdi

Neoception GmbH – det nye datterselskapet til Pepperl+Fuchs

Neoception GmbH er den nye partneren din på veien mot digitalisering. Vi tilbyr veiledning og støtte, enten det gjelder å koble til produkter eller anlegg med sentrale datatjenester, eller å utvikle helt nye forretningsmodeller for selskapet ditt. 

Med individuell rådgivning, fleksible ingeniørtjenester og grunnleggende kompetanse i Sensorik4.0® fra Pepperl+Fuchs, tar vi på oss implementering, drift og vedlikehold av alle nødvendige IT-tjenester. Vårt fokus er alltid å skape så mye verdi som mulig for deg og kundene dine.

For å realisere applikasjonen din benytter vi oss av vårt store nettverk av samarbeidspartnere, som du kan få et glimt av på Solutions Park. Dette nettverket gjør det mulig for oss å finne den plattformen som passer best for deg og applikasjonen din, for å tilføre verdi umiddelbart.

Neoception er nøkkelpartneren din for digital merverditjenester i Pepperl+Fuchs-gruppen.

 

IoT for Process Automation

In process plants, field devices produce endless additional data, for example, about their condition and environment. But such data has previously gone virtually unused since it has not been transferred to the control level. Together with four partner companies, Pepperl+Fuchs developed a solution.

Using the WirelessHART adapter BULLET, data can now be transferred via a gateway directly to the cloud, where it is made centrally available. This enables a continuous monitorung of field devices, and maintenance requirements can be identified and planned in time.

Ethernet for Process Automation

Pepperl+Fuchs and several companies are jointly developing the new "Advanced Physical Layer" (APL), enabling comprehensive Ethernet communication in process automation. Via two-wire cables, field devices are directly connected to the Ethernet – gateways are no longer needed.

With 10 Mbit/s, this direct Ethernet connection is almost 10,000 times faster than HART. Thus, data can be transferred and made available much faster. The wealth of information provided by modern field devices and sensors can be fully used, enabling Industry 4.0 applications within process automation.

Avansert maskinovervåking

Denne applikasjonen, utviklet av Cluetec, et systemautomasjonsselskap, og Pepperl+Fuchs, viser en strømmeplattform for sensordata. Fordelen ved slike plattformer ligger i direkte behandling og evaluering av datastrømmer fra sensoren. Hvis det finnes avvik fra den forventede verdien, genererer plattformen en advarsel og kan dermed selv be om hjelp til å kontrollere det tekniske systemet.

Dette er visualisert i utstillingen ved å overvåke en mekanisk, lineær akse. Hvis et feilscenario oppstår, gjenkjennes det av plattformen for sensordata, og en tilsvarende hendelse genereres – for eksempel at en melding blir sendt til en tekniker.

Last ned rapport

Automatisk ressursadministrasjon

I tillegg til rene prosessdata gir automatiseringskomponenter som kommuniserer digitalt, en stor mengde ekstra informasjon, som sjelden fullstendig evalueres av tradisjonell maskinkontroll. Ved å bruke en port for å få tilgang til automatiseringsdelene på det laveste nivået, og en dataplattform til å håndtere type- og avstandsdata, gir denne ytterligere informasjonen allerede verdifulle ekstra fordeler for sikker drift av maskiner og anlegg.

I samarbeid med partnerne Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH og SAP SE, demonstrerer Pepperl+Fuchs en demonstrasjonsmodell som visualiserer fordelene ved å håndtere datakomponenter sentralt på en dataplattform. For å gjøre dette visualiseres en enkel automatiseringsfunksjon ved bruk av Asset Intelligent Network (AIN).

Last ned rapport

Skybasert typeverifisering

Skybaserte sensorsystemer er alltid nyttige når data samles fra produksjonssystemer som ligger langt unna. Samarbeidsprosjektet Skybasert typeverifisering fra SAP og Pepperl+Fuchs viser dette i en typisk, tidspresset applikasjon hvor halvferdige komponenter testes tidligere av leverandøren, slik at den endelige prosesseringen blir mer effektiv.

Når lampen settes sammen på beltet, verifiserer den ultralydgiveren for industribruk lampetypen. Deretter igangsettes en sporingsprosess ved hjelp av Pepperl+Fuchs' SmartBridge-teknologi. Den starter i SAP-skyen og sendes direkte til SAP Asset Intelligence Network på et høyere nivå.

Last ned rapport

Skybasert sensorbetjening

Nivåstyring er en vanlig applikasjon i mange bransjer. Mindre maskiner – deler av uavhengige produksjonsenheter – får imidlertid ofte dårlig oppfølging og har lite effektive etterfyllingsprosedyrer. Ved å kombinere Pepperl+Fuchs' sensorer med skyen til connectavo får du en løsning som gir økonomisk planlegging og optimal logistikkadministrasjon.

Via SmartBridge® sendes sensordata til skyen i sanntid. Der visualiseres dataene og gjøres tilgjengelige for andre enheter og tjenester. For å demonstrere dette bruker en tjeneste som kan utnyttes ved behov, sensordataene til å sende en tekstmelding til ansvarshavende så snart den når kritisk fyllenivå.

Last ned rapport

Dimensjonal konsistenskontroll

Ved å kombinere data fra flere individuelle sensorer blir de tredimensjonale analysene av større maskindeler utført raskt og med ekstraordinær presisjon. Faktiske målinger sammenlignes umiddelbart med virtuelle designdata. Dette oppfyller Industri 4.0s krav for å dele digital data fra alle faser i produktets livssyklus.

Sammen med datterselskapet VMT har Pepperl+Fuchs utviklet en applikasjon for monteringsprosessen for bilmotorer. Flere SpinScan-sensorer evaluerer motoravstøpningen for motorblokker ved ulike kritiske punkter og forbinder disse dimensjonene med deres respektive CAD-koordinater. Evalueringen er nødvendig for å oppdage eventuelle avvik før starten av den kostbare støpeprosessen.

Last ned rapport

Samlet effektivitet av utstyret

I samarbeid med Software AG og TE Connectivity har Pepperl+Fuchs laget et applikasjonseksempel som visualiserer hvordan tilgangen på produksjonslinjer og -prosesser kan økes betraktelig ved hjelp av IT-systemer. I dette scenarioet sender to lave nivåer av produksjonsprosessen mellomprosessen til målprosessen på riktig tidspunkt.

Dette krever bare et lite antall nettverkskoblede industrielle produkter (f.eks. (f.eks. SmartBridge). Med en liten ekstra innsats kan disse delene også integreres med eksisterende applikasjoner. Her skaper de mer prosessdata og gir dermed IT-systemet ekstra fordeler. Disse fordelene kan være alt fra en enkel prosessoptimalisering til statusovervåking og rengjøringsplaner.

Last ned rapport